Latest Entries

Morten Eide Pedersens minnefond

Foreningen AVGARDE – Bergens konsertserie for ny musikk og samtidsmusikk – har blitt tildelt arv etter tidligere komposisjonslærer på Griegakademiet, Morten Eide Pedersen (1958-2014). Morten var i tillegg til komponistlærer, skribent og foredragsholder også styreleder for AVGARDE i flere år.

Arven som AVGARDE har blitt tildelt er på beløpet 7,7 millioner, og AVGARDE vil nå opprette et minnefond etter Morten Eide Pedersen som skal komme komponister, utøvere og organisasjoner fra Bergensregionen til gode. Dette fondet vil skape et solid fundament for byens samtidsmusikk- og eksperimentelle musikkmiljø over de neste 10 til 15 årene.

Det ble på AVGARDEs årsmøte 10. mai valgt en uavhengig komité, bestående av personer som kjente godt til Morten Eide Pedersens virke, som får mandatet til å motta og behandle søknader om støtte fra Morten Eide Pedersens minnefond. Komiteens leder er Trond Lossius.

Detaljert informasjon om søknader til minnefondet, samt vedtekter, vil bli annonsert straks vi har rammeverket på plass.

AVGARDE søker produsent.

AVGARDE søker produsent.

Foreningen AVGARDE ble i 2006 etablert som et åpent samarbeid mellom komponister, utøvere, musikkstudenter, og ulike organisasjoner og kreative miljøer i Bergen, som nyMusikk Bergen, Borealis, Griegakademiet med flere.

AVGARDEs fremste mål er å vise frem bredden og kvaliteten innen det som foregår i impro- og samtidsmusikkmiljøet i Bergensregionen. Dette gjør vi ved å skape en åpen plattform for samarbeid og utprøving på tvers av generasjonsskiller – og sjangergrenser. De jevnlige konsertkveldene bærer mer preg av klubb enn av konsertsal, og skjer ofte i høyst forskjellige byrom.

AVGARDE søker etter en dyktig og selvstendig produsent. Engasjementet tilsvarer omtrent 25 % stilling. Aktuelle kandidater må være selvstendig næringsdrivende og kunne fakturere honorar. Lønn etter avtale. Arbeidstiden vil være uregelmessig. Engasjementet igangsettes med opplæring i mai/juni 2016 i form av en overlappingsperiode med nåværende produsent, samt planleggingen av høstens aktiviteter sammen med styret.

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være administrative, og omfatter økonomistyring, søknadsskriving, kontakt med samarbeidspartnere og utøvere, markedsføring og annen utadvendt virksomhet, web, samt logistikk og produksjonsavvikling av konserter.

AVGARDE har et styre som fungerer som programkomité, med ansvar for det kunstneriske programmet. Produsenten fungerer som sekretær for styret. Produsenten bør ha interesse for å medvirke til utviklingen av samtidsmusikkfeltet i Bergen, og bør også ha en oversikt over kunst- og kulturfeltet mer generelt. En kunnskapsrik og engasjert produsent vil kunne være med å utforme programmet sammen med styre/programråd. Det forventes at produsenten har sitt daglige virke i Bergensregionen.

For mer informasjon om AVGARDE og/eller produsentstillingen, kontakt:

Halldis Rønning, styreleder
Tlf. 970 85 245
e-post: halldisronning@yahoo.com

Eller:

Thomas Gårder Brendefur, produsent
Tlf. 938 58 801
E-post: produsent@avgarde.no

Søknad med CV og referanser sendes digitalt til produsent@avgarde.no innen utgangen av onsdag 18. mai 2016.Copyright © 2004–2009. All rights reserved.

RSS Feed. Avgarde bruker Wordpress
Haltenbanken har laget nettsiden basert på temaet Modern Clix,