Latest Entries

AVGARDE har fått ny produsent!

AVGARDE er veldig glade for å ønske Andreas Lien Røe velkommen som ny produsent!

Andreas er utdannet orkesterslagverker og korpsdirigent fra Norges Musikkhøgskole og Griegakademiet. Til AVGARDE tar Andreas med seg en lang og bred arbeidserfaring som spenner fra flygelederverv til urfremførelser av blant andre Ørjan Matre, Marcus Paus og Morten Eide Pedersen. Andreas er med andre ord AVGARDEs nye kaospilot! Vi gleder oss veldig mye til å jobbe med deg fremover!

Morten Eide Pedersens minnefond

Foreningen AVGARDE – Bergens konsertserie for ny musikk og samtidsmusikk – har blitt tildelt arv etter tidligere komposisjonslærer på Griegakademiet, Morten Eide Pedersen (1958-2014). Morten var i tillegg til komponistlærer, skribent og foredragsholder også styreleder for AVGARDE i flere år.

Arven som AVGARDE har blitt tildelt er på beløpet 7,7 millioner, og AVGARDE vil nå opprette et minnefond etter Morten Eide Pedersen som skal komme komponister, utøvere og organisasjoner fra Bergensregionen til gode. Dette fondet vil skape et solid fundament for byens samtidsmusikk- og eksperimentelle musikkmiljø over de neste 10 til 15 årene.

Det ble på AVGARDEs årsmøte 10. mai valgt en uavhengig komité, bestående av personer som kjente godt til Morten Eide Pedersens virke, som får mandatet til å motta og behandle søknader om støtte fra Morten Eide Pedersens minnefond. Komiteens leder er Trond Lossius.

Detaljert informasjon om søknader til minnefondet, samt vedtekter, vil bli annonsert straks vi har rammeverket på plass.Copyright © 2004–2009. All rights reserved.

RSS Feed. Avgarde bruker Wordpress
Haltenbanken har laget nettsiden basert på temaet Modern Clix,